Let op! Schakel prive/incognito modus uit om gebruik te maken van de webshop.

WilMar Retail als eerste programma met Kassakeurmerk voor 2019

Wij zijn er weer trots op dat we met ons WilMar Retail programma als eerste software leverancier het kassakeurmerk voor 2019 hebben verkregen.

Een kassa met een Keurmerk biedt zekerheid op alle gebieden die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering en administratie en daarmee de netto winst van een organisatie.

Het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor kassasystemen. In Nederland is bewust de keuze gemaakt voor zelfregulerend optreden in de sector. Het Keurmerk staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit, maar ook zeker voor eerlijke concurrentie en daarmee een gelijk speelveld voor ondernemers. Een kassa met een Keurmerk biedt zekerheid op alle gebieden die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering en administratie en daarmee de netto winst van een organisatie. Het kassasysteem is het hart van de onderneming.

De cijfers van een Keurmerk kassa zijn te vertrouwen en geven daardoor beter inzicht in uw bedrijf en de bedrijfsvoering. Dat is van belang voor:

  •     de ondernemer/eigenaar van het afrekensysteem (alle transacties op het afrekensysteem worden foutloos en compleet geboekt en voldoen aan gestelde richtlijnen)
  •     de bank die kredieten verstrekt (betrouwbare administratieve cijfers)
  •     de gemeente (in tenders, op gebied van MVO, maar ook in verband met heffingen en vergunningen)
  •     de accountant van de eigenaar (die op de compleetheid en juistheid van de registraties kan vertrouwen)
  •     de belastingdienst
  •     diverse betrokken marktpartijen (waaronder branche-organisaties in retail en horeca)

Publiek-privaat initiatief

De eisen die gesteld worden aan een betrouwbaar afrekensysteem zijn opgesteld door een groep leveranciers die betrokken waren bij de oprichting van de Stichting in samenwerking met ECP, de Belastingdienst en BDO accountants. Het keurmerk is daarmee een publiek-privaat initiatief van de Belastingdienst en de sector. De Belastingdienst kent in zijn toezicht waarde toe aan het keurmerk.